Рекламация и замяна

ПРАВО НА ОТКАЗ

 

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

 

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми pierrecardingifts.bg за имената си, георграфския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора). Изтегли формуляр тук! 

 

 


 

ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ 

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при: 

• констатирани липси
• дефекти на стоката
• неокомплектована стока
• несъответствие с поръчаната стока 


Рекламацията се предявява до 14 работни дни след получаване на стоката. 

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за: 
• възстановяване на заплатената сума
• заменяне на стоката с нова

 ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНА СТОКА


В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия: 


• Запазен добър търговски вид (стоката не е използвана, надраскана, повредена или захабена)
• Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба
• Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива
• Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента

 

Copyright PierreCardinGifts.bg Online store by RIZN